Bieżący numer

#38(3)/2017 wrzesień

 
Spójność społeczna w krajach afrykańskich

 
Postawy obywateli Turcji wobec syryjskich uchodźców

 

Programy pomocy warunkowej w Ameryce Łacińskiej

 

Koprodukcja w europejskich systemach opieki zdrowotnej

 

Świadomość Polaków w sferze dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne

 

Poziom świadczeń emerytalnych w Polsce — ocena i perspektywy zmian

 
Społeczny i instytucjonalny kontekst wykonywania zawodu asystenta rodziny

  
 

O czasopiśmie

Kwartalnik Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje jest czasopismem poświęconym zagadnieniom szeroko rozumianej polityki społecznej. Politykę społeczną rozumie się w nim klasycznie, jako zaangażowanie państwa (łącznie z samorządem) na rzecz podnoszenia poziomu życia, ale również mniej klasycznie, jako różnorodne procesy rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in. social policy, public policy, social problems, welfare state, welfare system. Publikowane w czasopiśmie artykuły dotyczą także społecznych problemów pracy.

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl