Spis treści #02/2000


  pelny


  • Od Redakcji
  • Studia

W. Nieciuński: Restytucja kapitalizmu w Polsce w oczach polityka społecznego
L. Dziewięcka-Bokun: Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji
T. Kowalik: Meandry nowej "Trzeciej drogi"
I. Koprowska, C. Włodarczyk: Wykorzystanie programu Policy Maker w polityce zdrowotnej
S. Waszczak: Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych
Z. Pisz: Doświadczenia społeczne w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 90.

  • Forum Społeczna kwestia wsi polskiej

K. Gorlach, A.M. Pyć Wprowadzenie
Głosy w dyskusji: J. Danecki; K. Gilarek, K. Gorlach, L. Kocik, Z. Seręga; B. Fedyszak-Radziejowska; J. Wilkin; H. Podedworna; A. Sikorska; L. Ostrowski; G. Zabłocki; L. Frąckiewicz; K. Slany; B. Skretowicz; E. Tarkowska; M. Zrałek; J. Piegza; L. Kocik; E. Kośmicki; E. Psyk-Piotrowska, D. Szubert; P. Starosta

  • Z warsztatów badawczych

L. Deniszczuk: Linie ubóstwa i ich aplikacja
B. Szatur-Jaworska: Ubóstwo ludzi w wieku podeszłym - przyczynek empiryczny

  • Recenzje

M. Bocheńska-Seweryn, K. Frysztacki, K. Kluzowa: Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej
K. Mlonek: Bezrobocie w Polsce w XX wieku
K. Müller, A. Ryll, H-J Wagener: Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe
J. Danecki, J. Auleytner (red.): Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej

  • Na łamach czasopism

Problemy polityki społecznej krajów Europy Środkowej i Wschodniej na łamach "Journal of European Social Policy" (opr. M. Księżopolski)
"International Social Work" (opr. T. Kowalak)

  • Z życia naukowego

Konferencja: "Polityka społeczna na Śląsku - wybrane problemy"(opr. R. Rauziński)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez KBN (opr. R. Szarfenberg)
Prace habilitacyjne z zakresu nauk o pracy i polityki społecznej, 1998 r. (opr. R. Szarfenberg)


 pelny

                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl