Spis treści #22(3)/2013  • Studia

Bartosz Pieliński, Instytucjonalizmy a polityka społeczna
Bartosz Pieliński, Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej
Aleksander Lipski, O kłopotach teoretyczno-metodologicznego pogranicza w naukach społecznych
Dorota Dzienisiuk, Związki nauk prawnych i polityki społecznej
Maria Theiss, Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej
Justyna Godlewska-Szyrkowa, Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje  krytyki feministycznej?
Tomasz Mering, Rządzenie aktywizacją – ujęcie metodologiczne
Ryszard Szarfenberg, O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną

  • Recenzje

Monika Abucewicz, Wprowadzenie do socjologii problemów społecznych i public policy analysis, R.B. Smith, Multilevel Modeling of Social Problems: A Causal Perspective
Justyna Łukaszewska-Bezulska, „Stosowane” nauki społeczne?, D. S. Byrne, Applying social science: The role of social research in politics, policy and practice
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Historia systemu zabezpieczenia społecznego we Francji (1850–1940), H. Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale 1850–1940. Essai sur les origines de la Sécurité sociale en France

 

 


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl