Spis treści #16/2011  • Od Redakcji
  • Studia

Mirosław Księżopolski, Dokąd zmierza polityka społeczna?
Paolo Ermano, Głos w sprawie progresywnego opodatkowania
Rafał Bakalarczyk, Perspektywy modelu szwedzkiego w postindustrialnej gospodarce
Janina Petelczyc, Na drodze społecznego rozwoju. Współczesna polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii

  • Z warsztatów badawczych

Marc P. Berenson, Reformowanie czy wzmacnianie biurokracji podatkowej. Reformy w Polsce i Rosji
Karol Templin, Imigranci i enklawy etniczne. Szwedzkie doświadczenia

  • Recenzje

K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.) Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, UJ, 2011, rec. Magdalena Kocik
„Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”, Tom VIII, nr 1/2010, rec. Grażyna Magnuszewska-Otulak

  • Z życia naukowego

Barbara Petz, Czwartki u Ekonomistów. Jubileusz profesora Tadeusza Kowalika w listopadzie 2011 roku
Habilitacje z zakresu polityki społecznej


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl