Spis treści #24(1)/2014Juliusz Gardawski, Jolanta Supińska - Leszek Gilejko (1932–2013)


  • Studia

Julian Auleytner, Polityka społeczna w naukowej myśli o przyszłości
Maciej Cesarski, Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej
Paweł Hut, Repatrianci i uchodźcy po 1991 r. w Polsce

  • Z warsztatów badawczych

Anna Ciepielewska-Kowalik, Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce.
Marek Niezabitowski, Znaczenie miejsca zamieszkania w życiu ludzi starszych.

  • Recenzje

Barbara Rysz-Kowalczyk, O spójności społecznej i jej przestrzennym zróżnicowaniu
Cezary Żołędowski, O historii polityki społecznej w Polsce

 


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl