Artykuły

Spis treści #23(4)/2013  • Studia

Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska, Dobre praktyki w  polityce społecznej – istota i  rola
Piotr Michoń, Nierówności dochodowe w  polskich podregionach i  ich konsekwencje dla dobrostanu mieszkańców
Maria Theiss, Demaskując uniwersalizm obywatelstwa społecznego: rola lokalnej polityki społecznej

  • Z warsztatów badawczych

Piotr Arak, Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i  województwa w  Polsce
Sławomir Kalinowski, Wybrane aspekty sytuacji ekonomicznej wiejskich gospodarstw domowych o  niepewnych dochodach
Anna Kurowska, Marta Tomaszewska, Zróżnicowanie realizacji uprawnienia do opieki przedszkolnej w  województwie mazowieckim – w  poszukiwaniu politycznych uwarunkowań lokalnego obywatelstwa społecznego
Ewa Duda-Mikulin, Migracja jako szansa? Studium przypadku polskich kobiet imigrantek mieszkających w  Wielkiej Brytanii oraz powracających do Polski

  • Recenzje

Barbara Rysz-Kowalczyk, Adalbert Evers, Rolf G.Heinze, Thomas Olk (red.), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec
Mirosław Księżopolski, Czy Polska może podążać nordyckim szlakiem?, W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku

 


                                                                                                                             

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl