Current Issue

#37(2)/2017 June

 

 Polityka społeczna jako proces redefiniowania granic wspólnoty


Dochód podstawowy jako instrument wspierania obywatelstwa


Debata o wieku emerytalnym w Polsce: między „wspólnym losem emeryta” a konfliktem grup interesu


„Nowa polityka polonijna” — obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów

 

 

Polityka społeczna a sport: integracja społeczna, polityka tożsamościowa, upodmiotowienie peryferii

 

 

Aktywność vs pasywność w polu pomocowym urzędu pracy

 

Miejskie megaprojekty oraz współczesne wyzwania polityki mieszkaniowej

 

 About the Journal

"Problems of Social Policy. Studies and Discussions” is a quarterly published by the Comittee of Labour and Social Policy Studies of the Polish Academy of Science (Polska Akademia Nauk) and Institute of Social Policy, Warsaw University (Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego). The editors are interested in manuscripts which deal with social policy understood both in a classical way, which implies the focus on the welfare state’s (including its local level) engagement in shaping citizens’ standard and quality of life but also in a less classical way, which encompasses various issues of the solving of social problems (at the national, local and international level). The manuscripts which deal with labour market and labour problems are also welcome. We publish the analyses and research reports which are well theoretically and methodologically grounded. We expect manuscripts having clear theses and structure. Rigorous connection of a well-developed theoretical framework and an empirical study is particularly welcome. We value highly reflective and critical paradigms in social science.

 

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl