Tłumaczenia

Począwszy od 2019 roku publikujemy artykuły naukowe wyłącznie w języku angielskim. W zakładce „Tłumaczenia” zamieszczamy przekłady wybranych tekstów. W związku z tym, że wersją referencyjną jest wersja w języku angielskim, prosimy o ich cytowanie poprzez odwołanie się do tekstu pierwotnego (tytuł i numeracja stron jak w wersji angielskojęzycznej).   

Tłumaczenia artykułów na język polski:


Numer 45(2)/2019 - tekst oryginalny

Wybrane tłumaczenia:

Łukasz Jureńczyk, Społeczna pozycja kobiet w Afganistanie po 2014 roku
Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Indywidualne podejście do aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ w ocenie pracowników publicznych służb zatrudnienia — wnioski z badania
Klaudia Wolniewicz-Slomka, Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym na przykładzie dwóch miast


Numer 44(1)/2019 - tekst oryginalny

Wybrane tłumaczenia:

Włodzimierz Anioł, Quality of life and public space in the processes of urban renewal—selected concepts and debate topics
Andrzej Niesporek, Toward postmodern social work
Tomasz Jedynak, The shape of the pension scheme in Poland in the light of the conventional multi-pillar typologies
Ryszard Necel, Marcin Wiśniewski, Prospects for implementation of social impact bonds in Poland—an example of an intervention on the labour market
Marek Bednarski, Social determinants of the shadow economy in the small and micro-sized enterprise sector from the local perspective. Conclusions of empirical research
Joanna Rutecka-Góra, Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver


 

 

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl